Styrelse & Kontakt – Hagfors-Ekshärad

Styrelse & Kontakt

Ordförande:
Anna-Lisa Andersson
070 – 053 12 04
[email protected]

Vice ordförande:
Berit Nord
073 – 812 46 40

Sekreterare:
Wahlmy Sonesson
070 – 380 14 44

Kassör:
Barbro Johansson
070- 692 89 26

Ledamot:
Inga-Lill Lundström
070 -287 00 23

Ersättare:
Gun-Britt Edvardsson
070 – 576 86 44

Webbredaktör
Barbro Johansson
070-692 89 26