Församlingshemmet kl.11.00-15.00
Kaffeservering
Försäljning
Tomtebesök
Underhållning